Skip to main content Skip to main nav

ESF tools en instrumenten

STOWA heeft voor het verbeteren van de waterkwaliteit ecologische sleutelfactoren ontwikkeld, zowel voor stilstaande en stromende wateren. Deze factoren geven een beeld van de ecologische toestand van een water en laten zien waarom die is zoals die is. Ze biedne handvatten voor gerichte verbetering. De sleutelfactoren zijn uitgewerkt in praktisch toepasbare tools en instrumenten.