Evaluatie gemeentelijke/stedelijke waterplannen

Voor u ligt een rapport met een aantal aanbevelingen voor gemeenten, waterschappen en waterleidingbedrijven om de effectiviteit en doelmatigheid van dit planinstrument te verhogen, dit op basis van de ervaringen die inmiddels in de praltijk ziijn opgedaan.