Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s. Cases

Het 'Handboek stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater op rwzi’s' geeft een overzicht van meest actuele kennis en inzichten op het gebied van stikstof- en fosfaatverwijdering uit communaal afvalwater. Voor het handboek werden vier specifieke rwzi’s bezocht en werden hun hun verwijderingsproblemen geanalyseerd. De bezochte installaties zijn gedetailleerd beschreven in dit bijlagenrapport 'Cases'.

Het handboek behandelt het ontwerp, het analyseren en oplossen van problemen en optimalisatie van bestaande inrichtingen op het gebied van nutriëntenverwijdering. Dat gebeurt aan de hand van een aantal overzichtelijke beslissingsdiagrammen. Het handboek besteedt ook aandacht aan het behalen van zeer lage effluentconcentraties, en aan de relatie tussen het behalen van een zekere effluentkwaliteit en het energieverbruik en de slibproductie. Kosteneffectief zuiveren vormt inmiddels namelijk een zeer belangrijk onderdeel van de dagelijkse praktijk.

Het handboek is een volledige en integrale revisie van de afzonderlijke verschenen handboeken over stikstofverwijdering (1993)  en biologische fosfaatverwijdering (2001). Ook is in het handboek rejectiewaterbehandeling meegenomen, een onderwerp dat sterk is gerelateerd aan stikstofverwijdering. Hierover verscheen in 2008 een evaluatierapport (Sharon-anammoxsystemen). De handboeken en het evaluatierapport bevatten voor operators van zuiveringen, procesbegeleiders en technologen zeer veel informatie over de ontwerp- en operationele aspecten van stikstof- en fosforverwijdering binnen de (Nederlandse praktijk van) de zuivering van stedelijk afvalwater. Hoewel een groot deel van de inhoud van de rapportages nog relevant en bruikbaar is in de dagelijkse praktijk van de zuivering van afvalwater, was revisie en actualisatie wenselijk. Er is sinds het verschijnen van deze handboeken veel nieuwe kennis en praktijkervaring opgedaan met stikstof- en fosforverwijdering.

Cases
In het kader van het opstellen van het handboek werd een aantal rwzi’s bezocht en hun problemen geanalyseerd. De resultaten van deze bezoeken en analyses zijn vervat in de hoofdstukken over ontwerp en optimalisatie. De bezochte installaties zijn gedetailleerd beschreven in dit rapport. Het gaat hierbij om de volgende vier rwzi’s: rwzi Drachten: BCFS met biologische fosfaatverwijdering; rwzi Nieuwgraaf: Phoredox met biologische fosfaatverwijdering en mogelijkheid voor aanvullend chemische fosfaatverwijdering;  rwzi Venlo: laagbelast actiefslibsysteem (type Carrousel) met biologische en chemische fosfaatverwijdering; rwzi Venray: mUCT met biologische- en aanvullende chemische fosfaatverwijdering. 
Hiermee zijn de meest voorkomende procesconfiguraties in Nederland aan bod gekomen, alsook chemische P-verwijdering.