Skip to main content Skip to main nav

Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012, organisatie deel. Bouwstenen professionele inspecties

De Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012 vervangt de groene versie van de Handreiking Inspectie waterkeringen (2008).

De Handreiking 2012 bestaat uit drie rapporten voor verschillende gebruikers:
- dit organisatie deel, Bouwstenen Professionele Inspecties; 
- het technisch deel, Inspectiewijzer waterkering;
- het Standaard Inspectieplan.

Daarnaast zijn twee andere producten ontwikkeld: het klembord met ge├»ntegreerd referentievlak en de Quickscan Inspectiestrategie

Dit organisatie deel biedt de medewerker beheer, die belast is met het organiseren en (laten) uitvoeren van inspecties van waterkeringen, handvatten voor het opstellen van (delen van) een inspectieplan. Het beschrijft de organisatie van inspecties en de plek van inspecties in de beheerorganisatie.