Handreiking Inspectie Waterkeringen; strategisch-tactisch deel

De Handreiking Inspectie Waterkeringen bestaat uit vier delen: het strategische/tactische deel, het operationele deel en twee basisrapporten met informatie over dijken en inspecties. Dit strategisch/tactische deel geeft bestuur en management van waterkeringbeherende organisaties handvatten om een visie op inspecties te vormen en inspectie te sturen.

Het schetst het wettelijke kader voor inspecties en de rol van de toezichthouder en bevat een inventarisatie van mogelijke strategische doelen. De omzetting van deze doelen naar handelingen en operaties wordt via de lijn van tactische naar operationele doelen uitgewerkt.

Ook wordt een sturingsmodel geïntroduceerd voor het omzetten van de doelen naar de inzet van mensen, systemen, structuren en relaties. Aan deze onderdelen kunnen specificaties worden gekoppeld die nodig zijn om het werk goed uit te voeren. De middelen en operaties die nodig zijn voor de inrichting en uitvoering van inspecties worden gebundeld in een inspectieplan. Dit deel biedt handvatten voor het laten opstellen van het inspectieplan.