Historische kustwerken; Hulpmiddelen voor toetsers

Bij de vijfjaarlijkse toetsing van primaire waterkeringen, waaronder ook de toetsing van waterkerende kunstwerken en bijzondere waterkerende constructies valt, is het vaak lastig om inzicht te krijgen in de aanwezigheid en staat van de constructieonderdelen die zich onder en naast de kunstwerken bevinden. Vooral van historische kunstwerken zijn vaak de gegevens van geotechnische en bouwkundige componenten niet meer te achterhalen. In dit rapport worden hulpmiddelen aangereikt voor toetsing van historische kunstwerken volgens de leidraad van de VTV.