Skip to main content Skip to main nav

Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken

Deze rapportage maakt de kennis en inzichten die tijdens de IJkdijk-experimenten zijn verkregen, beschikbaar voor de beheerpraktijk. Centraal staat de vraag: welke technieken kan ik inzetten om mijn dijk te monitoren? Maar ook: wat zijn de mitsen en maren bij toepassing? De rapportage beoogt waterkeringbeheerders wegwijs te maken, gericht op toepassing van de inspectietechnieken in het eigen waterkeringbeheer.

Op het IJkdijk-terrein ten zuiden van Nieuweschans werkten in de zomer van 2008 zo’n 60 bedrijven en samenwerkende kennisinstellingen gezamenlijk aan het macro-stabiliteitsexperiment. Door de aangebrachte sensoren en meters werd de ontwikkeling van dit faalmechanisme minitieus gevolgd. In 2009 volgden de experimentele toepassing van nieuwe inspectietechnieken in de Vlaardingse Kade door Hoogheemraadschap van Delfland en in de Eemshaven door Waterschap Noorderzijlvest.

Deze uitgave is een aanvulling op de rapportage 'Inspectietechnieken van Waterkeringen, een overzicht van meettechnieken' uit 2006. De ervaringen met deze nieuwe technologieën in het IJkdijk Macrostabiliteitsexperiment (experimentele toepassing), de LiveDijk toepassing in de Eemshaven (operationele toepassing) en het experiment Vlaardingse Kade door Hoogheemraadschap van Delfland (operationele toepassing) zijn hierin beschreven.

Voor 2011 wordt een volledig geïntegreerde uitgave van de genoemde rapportage voorzien.