Onderzoek naar de invloed van veen op de stabiliteit van regionale waterkeringen

Jordy Kames (HvA) heeft zich in zijn HBO-afstudeerproject ondrzoek gedaan naar de invloed van veen op de stabiliteit van regionale keringen. Vanwege de belangstelling voor het afstudeerproject is besloten het als STOWA-rapport uit te brengen.

Sinds 2009 werkt de STOWA aan een onderzoeksprogramma naar de stabiliteit van veenkaden tijdens droogte, mede gefinancierd door de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit onderzoek is gebaseerd op een evaluatie van de droge zomer van 2006, en is een uitvloeisel van de kadeverschuiving bij Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003.

Binnen het onderzoeksprogramma is in de eerste helft van dit jaar in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Hogeschool van Amsterdam een afstudeerproject uitgevoerd. Jordy Kames (HvA) heeft zich in zijn HBO afstudeerproject gericht op de invloed van veen op de stabiliteit van regionale keringen. Vanwege de belangstelling in het afstudeerproject is besloten het hoofdrapport uit te brengen.