Remote sensing voor inspectie van waterkeringen. Achtergrondrapport

Dit rapport biedt waterkeringbeheerders een handreiking voor het in de praktijk toepassen van remote sensing. Verder informeert het remote-sensingaanbieders over de processen waarop de via remote sensing verkregen informatie toegesneden moet zijn.

In aanvulling op visuele inspectie kunnen remote-sensingtechnieken ondersteuning bieden bij het inspecteren van waterkeringen. Het gebruik van deze technieken komt echter moeilijk van de grond. Het ontbreekt het beheerders vaak aan deskundigheid om de inzet van nieuwe technieken goed te beoordelen, en om het gebruik goed te organiseren en te laten aansluiten bij het bestaande inspectieproces. Ook is niet altijd duidelijk wat de relatie is tussen de gedane waarnemingen, faalmechanismen en inspectieparameters.