Skip to main content Skip to main nav

Richtlijn normeren keringen langs regionale rivieren

Dit rapport bevat een richtlijn voor een uniforme normering van keringen langs regionale rivieren.

De handreiking maakt onderdeel uit van een serie handreikingen en leidraden voor het normeren, toetsen, verbeteren, beheren en onderhouden van regionale waterkeringen. Het opstellen van dit instrumentarium vindt plaats onder regie van STOWA, in opdracht van de Unie van Waterschappen en de Provincies. Het gebeurt in het kader van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK.