Skip to main content Skip to main nav

Pieter Waaijer over ‘Ecosysteem van de werkvloer’: Feest van herkenning

Voor Pieter Waaijer, afdelingshoofd bij Vallei en Veluwe, is het verhaal van de mede door JONG water...

Lees bericht

Alles wat je wilt weten over Aquathermie!

Het Netwerk Aquathermie NAT, waar ook STOWA deel van uitmaakt, heeft op haar website een volledig ni...

Lees bericht

Wel of niet doseren van ozon? That’s the question…

Het doseren van ozon (O3) aan afvalwater is een effectieve manier om medicijnresten en microverontre...

Lees bericht