Skip to main content Skip to main nav

BioCops: exoten bestrijden met exoten?

STOWA werkt mee aan een onderzoek naar de mogelijkheden om voor enkele invasieve (water)planten een ...

Lees bericht

Waterwijzer Landbouw met succes toegepast in Vlaanderen

Het Vlaamse Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek ILVO heeft, met medewerking van...

Lees bericht

Onderzoek naar bronnen van PFAS-precursors in het influent

In opdracht van STOWA, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Waterschap Zuiderzeeland en ...

Lees bericht