Skip to main content Skip to main nav

Sterkte-zwakteanalyse ecologische beoordelingsinstrumenten

Onlangs hebben TAUW en RHDHV een onderzoek afgerond waarin zo’n vijftig instrumenten voor het uitvoe...

Lees bericht

Eerste deelproduct EBEO: kennisdatabase

Experts uit het gehele land hebben de afgelopen maanden hun krachten gebundeld en alle her en der ve...

Lees bericht

Greep krijgen op toxiciteitsproblemen oppervlaktewater met Sleutelfactor Toxiciteit

NRC opende op 10 april jl. met een alarmerend artikel over de slechte chemische waterkwaliteit in Ne...

Lees bericht