Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie'

Op 15 oktober 2019 organiseert STOWA in samenwerking met het de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het landelijk congres Waterbeheer en Landschapshistorie. Met u bespreken we de vraag hoe landschapshistorie en waterbeheer elkaar versterken bij maatschappelijke opgaven zoals het verbeteren van de waterkwaliteit, klimaatadaptatie en het ontwikkelen van een recreatief aantrekkelijk landschap.

Wegens de enorme belangstelling is inschrijven helaas niet meer mogelijk. U kunt een mail sturen naar stowa@stowa.nl. Wij plaatsen u dan op de reservelijst. Graag o.v.v. reservelijst deelname congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie' op 15 oktober.

De ontstaansgeschiedenis van het landschap verklaart niet alleen de huidige situatie, maar geeft vaak ook opmerkelijke inzichten in de hydrologische en de ecologische potenties van watersystemen. Daarbij hechten bewoners, recreanten en maatschappelijke organisaties steeds meer waarde aan de geschiedenis van hun landschap en aan het zichtbaar maken van de sporen daarvan in dat landschap. Landschapskennis leidt tot ander waterbeheer, het vergroot draagvlak en maakt maatregelen acceptabel. Dit congres 'Waterbeheer en Landschapshistorie' beoogt twee werelden, die van het waterbeheer en erfgoed, bij elkaar te brengen en kennis te delen.

Wat gaan we doen?

Het congres is opgebouwd uit twee delen. In het plenaire deel wordt ingegaan op de synergie tussen landschapshistorie en waterbeheer. Besproken wordt welke, ook bestuurlijke, opgaven er liggen om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren in die gebieden waar water een belangrijke rol speelt. In het tweede deel wordt in workshops een aantal onderwerpen nader uitgewerkt.

Voor wie?

Dit congres richt zich op bestuurders van waterschappen, gemeenten en provincies, alsook op water- en terreinbeheerders en erfgoedprofessionals.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA? > Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief.