Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Kennisdag Regionale Keringen

Op donderdag 11 mei 2023 vindt de jaarlijkse Kennisdag Regionale Waterkeringen plaats. Het is dé dag waarop we kennis, ervaringen en nieuwe inzichten met u willen delen rondom de veiligheid en het instandhouden van regionale keringen. Dit doen we in een afwisselend programma. U bent van harte welkom bij de provincie Utrecht.

Regionale keringen vervullen een belangrijke rol bij het beschermen van Nederland tegen overstromingen. Daarom willen we de keringen in optimale conditie houden. Waterschappen, provincies en STOWA onderzoeken hoe we dat het best kunnen doen. Dit gebeurt in het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK). We gaan tijdens de kennisdag onder meer in op de vraag of er een manier te vinden is waarbij de veiligheid van het beschermde gebied op een doelmatige, uitlegbare en pragmatische wijze bereikt kan worden en of de bestaande veiligheidsbenadering aangepast moet worden.  

Het programma begint om 10.00 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een borrel. Gedurende de dag, en zeker tijdens de lunch en de afsluitende borrel, heeft u volop gelegenheid om met andere deelnemers kennis te maken en van gedachten te wisselen.

Het conceptprogramma staat onderaan deze pagina. Deze bijeenkomst is fysiek en wordt niet opgenomen. De presentaties plaatsen we kort na 11 mei op de website.

Aan deze dag zijn geen kosten verbonden. Maar er worden voor de deelnemers door de organiserende instanties wel kosten gemaakt. Dus: heb je je aangemeld, maar ben je toch verhinderd? Stuur dan een afmeldingsmail aan stowa@stowa.nl.i.