Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Najaarsbijeenkomst PEHM: Kansen en uitdagingen in relatie tot het NPLG

Op dinsdag 1 november gaat het Platform Ecologisch Herstel M-typen in gesprek over de kansen en uitdagingen in relatie tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied. In het NPLG zijn natuur, waterkwaliteit en klimaat belangrijke pijlers. Het PEHM is een groep waterbeheerders, onderzoekers en adviseurs die zich bezig houdt met het ecologisch herstel van meren en plassen. Doel van het platform is kennisuitwisseling en het bevorderen van kennisontwikkeling. Tweemaal per jaar is er een platformbijeenkomst waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Ook worden ervaringen uitgewisseld tijdens binnenlandse en buitenlandse excursies in het veld.

In de ochtend geven verschillende organisaties, van het ministerie tot het waterschap, en van universiteit tot ingenieursbureau, een pitch waarin kort ingegaan wordt op de rol van de organisatie in relatie tot het NPLG, hoe deze wordt opgepakt en wat dit vraagt/betekent voor het werkveld van de aquatisch ecologie. Vervolgens verzorgen twee waterbeheerders een presentatie over een relevante casus. Marion Meijer zal een toelichting geven op de integrale systeemanalyse van het Eelderdiep. 

Het doel is om aan de hand van de pitches en presentaties een gesprek onder de aanwezigen op gang te krijgen. In de middag wordt er in kleine groepjes verder gediscussieerd over dit thema.  

Tijdens de lunch (vegetarisch) nemen we jullie mee naar de nieuw aangelegde Singel in Utrecht. Hier zijn diverse maatregelen genomen ten behoeve van de ecologische waterkwaliteit.

Er is ruimte voor 45 deelnemers, graag aanmelden voor 25 oktober!

Al een kijkje genomen op de Projectenpagina van het PEHM, daar komt alle  informatie te staan.