Skip to main content Skip to main nav

STOWA slibwebinars deel 3 ‘Innovaties’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid van de verwerking te verhogen. In een aantal slibwebinars brengt STOWA u op de hoogte van de laatste stand van zaken rond slibverwerking. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en u bent weer helemaal bij! In het derde deel van deze reeks gaan we dieper in op innovaties in slibverwerking.

Aanmelden

De verwerking van zuiveringsslib is een cruciaal onderdeel van de rioolwaterzuivering. Jaarlijks produceren de waterschappen bijna 1,4 miljoen ton ontwaterd slib. Dit moet ergens worden afgezet. Om het volume zo klein mogelijk te houden wordt een groot deel van het slib vergist. Daarmee kunnen de waterschappen in ongeveer 33% van de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien voor de waterzuivering. Sommige zuiveringen kunnen zelfs al volledig in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Daarnaast heeft het slib potentie om te dienen als de basis van waaruit grondstoffen kunnen worden teruggewonnen, fosfaat, cellulose, Kaumera en PHBV (grondstof voor bioplastic). Er gebeurt kortom veel in Nederland om de verwerking van zuiveringsslib goedkoper en duurzamer te maken. Tegelijk is de betrouwbaarheid van de afzet van het slib een cruciale factor gebleken in de laatste jaren.

STOWA is betrokken bij veel van de ontwikkelingen die op dit onderwerp plaatsvinden. Om de waterwereld goed op de hoogte te houden van al deze ontwikkelingen, hebben we het initiatief genomen om een vierdelige webinarreeks te organiseren over slibverwerking.

Bij de derde bijeenkomst op 9 maart gaan we in op baanbrekende innovaties die ons nieuwe gereedschappen gaan geven om de verwerking van slib te verbeteren. We bespreken dan de eerste resultaten van de Themista installatie voor het afbraak van slib op de rwzi Kralingseveer. Maar daarnaast besteden we aandacht aan ontwikkelingen als Torwash, superkritisch vergassen en Midmix.

Op 8 december, 9 februari en 13 april 2021 vinden en vonden de andere webinars in deze reeks plaats. Meer informatie en een link naar aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

8 december 2020: slibwebinar deel 1. ‘Thermische drukhydrolyse’

Op 8 december trappen we af met een webinar over de prestaties van de vijf Energiefabrieken in Nederland die gebruik maken van thermische drukhydrolyse, een slibvoorbehandelingsmethode met als voornaamste doel het verhogen van de biogasopbrengst. Samen met vertegenwoordigers bespreken we hoe de projecten nu lopen, waar gaat het goed gaat en wat kan er beter kan. Bovendien krijg je de kans om via online rondleiding een indruk te krijgen van de installaties.

9 februari 2021: slibwebinar deel 2. ‘Slibontwatering’

De volgende bijeenkomst op 9 februari gaat over ontwikkelingen op het gebied van de ontwatering van slib. Waterschappen doseren polymeer om deze ontwatering te verbeteren. Het verbruik is een belangrijke kostenpost en vertegenwoordigt een grote CO2 impact. We kijken naar de initiatieven die waterschappen hebben genomen om de kwaliteit van het polymeer (of flocculant) beter te bepalen. Daarnaast kijken we naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontwatering: wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen met schroefpersen? Helpen enzymen om de ontwaterbaarheid te verbeteren en helpt het om de ontwaterbaarheid via online monitoringsystemen nauwkeuriger te sturen?

13 april 2021: slibwebinar deel 4. ‘Slibeindverwerking’

In de vierde bijeenkomst op 13 april bespreken we ontwikkelingen op het gebied van de slibeindverwerking. De slibverbranders in Moerdijk en Dordrecht bewijzen de waterschappen al lange tijd een trouwe dienst, maar hoe lang gaan zij nog mee? Daarnaast zal er een nieuwe verbrandingsinstallatie komen in Noordoost Nederland en zijn er plannen bij Waternet voor realisatie van een slibdrooginstallatie. Tijd om te bespreken wat voor gevolgen dit allemaal heeft voor de verwerkingscapaciteit in Nederland.