Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium 'Natuurlijke Zuiveringstechnieken'

Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen als het gaat om het zuiveren van afvalwater. Dat is hard nodig. In 2027 moeten de doelen van de Kaderrichtlijn Water zijn gerealiseerd. Bovendien hebben we te maken hebben met nieuwe opgaven en uitdagingen zoals de verwijdering van medicijnresten en microverontreinigingen, klimaatverandering en energietransitie. Op dit moment gaat er veel aandacht gaat uit naar ‘harde’ technologische oplossingen. Maar ook natuurlijke zuiveringstechnieken ontwikkelen zich in hoog tempo. Tijdens dit symposium vertellen we graag meer over de bijdrage die dergelijke technieken kunnen leveren aan deze opgaven.

> De presentaties van deze dag vindt u onderaan deze pagina

Het doel van het symposium is het schetsen van de ontwikkelingen op het gebied van natuurlijke zuiveringstechnieken voor huishoudelijk afvalwater. We geven u een overzicht van de stand van zaken van deze technieken en de mogelijkheden die deze in de toekomst kunnen bieden. Welke mogelijkheden bieden ze bijvoorbeeld voor het verwijderen van microverontreinigingen en welke inpassingsmogelijkheden zijn er in de gebouwde omgeving?

We gaan dieper in op op een breed scala aan onderwerpen: Aquafarm, Zuiverende kas, Waterharmonica, Wilgenzuivering, Pharmalands, Quagga mossel en de zuivering door schimmels en algen. De focus ligt op het zuiveren van huishoudelijk en stedelijk afvalwater. De dag bestaat uit een combinatie van interactieve lezingen en posterpresentaties.

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats op een mooie locatie,  hotel De Wageningsche Berg gelegen op een stuwwal aan de rand van Nationaal Park De Hoge Veluwe met een inspirerend uitzicht!

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich aanmelden via bovenstaande aanmeldlink. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met Cora Uijterlinde van STOWA. Aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden, bent u aangemeld maar verhinderd, stuur dan een bericht naar stowa@stowa.nl