Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

Symposium over de aanpak van microverontreinigingen in het water 'Al doende leren, al lerende doen'

De afgelopen periode hebben waterbeheerders en het Rijk serieus werk gemaakt van het aanpakken van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het watermilieu. Op 8 maart hoort u hoe deze aanpak eruit ziet, wat de actuele stand van zaken is en hoe u zelf in uw eigen werk als adviseur of inhoudelijk deskundige met deze problematiek aan de slag kunt.

De bijeenkomst is volgeboekt, stuur een mail aan stowa@stowa.nl voor plaatsing op de reservelijst

De verspreiding van medicijnresten en andere microverontreinigingen in het milieu, oppervlaktewater en drinkwaterbronnen, is een toenemende bron van zorg. Het afgelopen jaar hebben waterbeheerders hard gewerkt aan een effectieve aanpak. Er wordt onderzoek gedaan naar het meten van effecten op het waterleven (ecotoxiciteit). Waterschappers hebben in een speciale Community of Practice  de kennis en ervaring op het gebied van medicijnrestverwijdering vertaald in concrete maatregelen op eigen rioolwaterzuiveringen. En op meerdere plaatsen zijn proeven en pilots gestart met technieken om microverontreinigingen vergaand uit afvalwater te verwijderen. Onder meer op rwzi Aarle-Rixtel.

Deze pilot is één van de eerste concrete resultaten van gezamenlijke ketenaanpak van medicijnresten in water, door waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze aanpak kenmerkt zich door lerend implementeren. Kortom: in de praktijk, via proeven, pilots en demo’s, onderzoek doen naar doelmatigheid en effectiviteit van uiteenlopende verwijderingstechnieken en de hierin opgedane kennis weer inzetten bij nieuwe pilots en demo’s. Zo wordt gepoogd om snel vooruitgang te boeken bij het oplossen van dit probleem. Aan de aanpak is een bijdragenregeling gekoppeld waarop waterbeheerders een beroep kunnen doen als zij zelf op praktijkschaal microverontreinigingen willen verwijderen.

In het programma  komt een breed scala aan verwante onderwerpen aan bod: monitoring, medicijnresten als onderdeel van alle microverontreinigingen, de technieken in de afvalwaterzuivering, (eco)toxiciteit en preventiemogelijkheden. Dat gebeurt deels plenair, deels in workshops.

Doelgroep
Deze bijeenkomst is in het bijzonder bedoeld voor mensen die werkzaam zijn binnen de afvalwaterketen, de waterzuivering of het oppervlaktewaterbeheer. Zowel op strategisch, als op uitvoerend niveau, bijvoorbeeld leden van STOWA-begeleidingscommissies, beleidsmakers in het waterdomein (waterschappen en ministeries), afvalwatertechnologen, onderzoekers, adviseurs.

Kom op vrijdag 8 maart naar de Jaarbeurs, verdiep uw eigen discipline en verbreedt uw horizon met de kennis van aanpalende disciplines!

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de programma's, projecten en bijeenkomsten van STOWA?
> Meld u direct aan voor onze digitale nieuwsbrief