Webinar ontwikkelingen Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater

Op 22 januari 2021 vindt er een webinar plaats waarin we u graag op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken rond het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater (IPMV). Meer informatie volgt binnenkort

Meer weten over het innovatieprogramma? Ga naar onze projectpagina IPMV

In STOWA ter Info 77 (najaar 2020), verscheen een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen rondom de verwijdering van medicijnresten in het algemeen, en het innovatieprogramma in het bijzonder. >Lees het artikel