Skip to main content Skip to main nav

Verzekeren van overstromingsschade en schade door wateroverlast

In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan.

Deze Deltafact staat ook onder het thema 'Waterveiligheidsbeleid en regelgeving'. Klik hier om daar naartoe te gaan.