Skip to main content Skip to main nav

Meetstrategie Biociden – overwegingen en criteria (KIWK)

Het doel van dit rapport is om een kader te bieden voor het prioriteren en selecteren van biociden voor opname in monitoringsprogramma’s. De aandacht in de rapportage gaat uit naar bruikbare indicatoren voor blootstelling en effect die samen het risico impliceren voor een stof. Hierbij wordt zowel naar risico voor aquatisch milieu als drinkwaterproductie gekeken. Het rapport biedt hiermee een handvat voor het inschatten van het belang van opname van biociden in meetprogramma’s. Het rapport is geschreven door onderzoekers van het project Ketenverkenner van de Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Biociden zijn een zeer diverse groep stoffen met een veelheid aan mogelijke toepassingen. Hun veelzijdigheid uit zich in het feit dat stoffen die als biocide worden gebruikt veelal ook gebruikt worden in toepassingen als diergeneesmiddel, humaan geneesmiddel of pesticide. Desondanks kan het gebruik als biocide voor deze stoffen op zichzelf bijdragen aan een verslechterde waterkwaliteit. Het voorkomen en de impact die biociden als groep hebben op de waterkwaliteit zijn op dit moment niet goed in beeld.