Skip to main content Skip to main nav

Microverontreinigingen in hemelwater (RWA)

In dit project brengen onderzoekers de concentraties aan organische microverontreinigingen, met name pesticiden en medicijnresten, in kaart die in het water terechtkomen via riooloverstorten en hemelwateruitlaten. Op deze manier kunnen we het belang van deze lozingsroute vaststellen.

De onderzoekers gaan via een via een alternatieve methode data verzamelen. De gebruikelijk manier is om dit te doen via het uitvoeren van metingen bij riooloverstorten en regenwateruitlaten. Metingen bij riooloverstorten zijn relatief lastig uit te voeren, kostbaar en het duurt bij een lage overstortingsfrequentie soms erg lang voordat genoeg monsters zijn verzameld. Bij metingen aan regenwateruitlaten is het nodig om een voldoende groot achterland te hebben om voldoende kans te hebben dat de specifieke stoffen ook worden geloosd.

Om dit te ondervangen wordt een alternatieve methode gebruikt, waarbij tijdens buien in het influent van een aantal rwzi’s wordt gemeten. Door gebruik te maken van de op die rwzi’s reeds gemeten profielen aan medicijnresten,’fingerprints’, is het mogelijk vrij precies terug te rekenen welk aandeel regenwater in het monster zit en daarmee welke concentraties pesticiden in regenwater voorkomen.