Skip to main content Skip to main nav

Overzicht kennisprogramma nieuwe stoffen

In dit project wordt een overzicht opgesteld van de STOWA-projecten op het gebied van nieuwe, problematische stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen, zoals medicijnresten, microplastics en PFAS.

STOWA heeft binnen drie kennisvelden, waterketen, afvalwaterbehandeling en oppervlaktewaterkwaliteit, een groot aantal onderzoeksprojecten lopen naar nieuwe problematische stoffen die in het oppervlaktewater terechtkomen zoals medicijnresten, microplastics of PFAS. Hieruit zal veel nieuwe kennis voortkomen.

STOWA maakt in dit project voor de toekomstige afnemers – waterschappen, adviesbureaus, RWS, ministeries, provincies, ngo’s -  een overzicht waarin dieper wordt ingegaan op de vraag waarom deze projecten worden uitgevoerd, waar de prioriteiten van STOWA liggen, wat wordt onderzocht, welke dwarsverbanden er tussen de diverse projecten bestaan en wat voor soort resultaten van de individuele projecten zijn te verwachten.