Skip to main content Skip to main nav

Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics TRAMP

Het project Technologies for the Risk Assessment of MicroPlastics (TRAMP) brengt in kaart in welke mate de Nederlandse binnenwateren zijn vervuild met extreem kleine plastic deeltjes, zogenoemde nanoplastics. Er wordt onder meer gewerkt aan een meetmethode voor nanoplastics, aan begrip van het gedrag en de verwijdering van nanoplastics in rwzi’s, en aan inzicht in effecten (met behulp van bioassays).

Al zo’n twee decennia zien wetenschappers allerlei wateren, met name oceanen, vervuild raken met plastic. De gevolgen voor het zeeleven zijn soms duidelijk zichtbaar. Dieren raken verstrikt in plastic netten en draden, of raken ondervoed omdat ze vooral plastic binnenkrijgen in plaats van voedsel. De gevolgen van plastic nanodeeltjes, die te klein zijn om met een standaard microscoop waar te nemen, zijn echter grotendeels onbekend. De deeltjes ontstaan wanneer plastic in het milieu langzaam maar zeker uiteenvalt tot steeds kleinere stukjes. Waarschijnlijk gebeurt dat n

iet alleen in zeewater, maar ook in zoet water. Er bestaat veel behoefte aan meer duidelijkheid over plasticvervuiling, bijvoorbeeld over de omvang van het probleem, waarom plastic deeltjes gevaarlijk zouden kunnen zijn en of het probleem ook in Nederland speelt. Wetenschappers vermoeden dat ‘nanoplastics’ gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Een mogelijk gevaar is dat nanoplastics zich ophopen in planten of dieren, en uiteindelijk in onze voedselketen terechtkomen. Bovendien kunnen nanoplastics waarschijnlijk gemakkelijk schadelijke stoffen aan zich binden, en weer loslaten zodra ze in ons lichaam terechtkomen.

TRAMP werd gehonoreerd binnen het Open Technologieprogramma van STW. Het Open Technologieprogramma is een van de financieringsinstrumenten waarmee STW nieuwe technologie met economische en maatschappelijke waarde mogelijk maakt.

(bron: website KRW)