Skip to main content Skip to main nav

Cyanostop

In dit project worden de onderliggende werkingsmechanismen onderzocht van het toedienen van waterstofperoxide aan oppervlaktewater om de bloei van cyanobacteriën te reduceren.

Cyanobacteriën (Blauwalgen) zijn zeer hinderlijk voor de waterkwaliteit, zwemwaterfunctie en drinkwaterbereiding. Het best is de vorming van hinderlijke concentraties aan cyanobacteriën te voorkomen door het reduceren van de belasting van water met voedingsstoffen (preventie). Waar dit niet, of onvoldoende mogelijk is, is het soms nodig curatieve maatregelen te nemen, waarvan het toedienen van waterstofperoxide er een is. In dit onderzoek wordt de kennisbasis onder deze methode versterkt in een voornamelijk door STW-gefinancierd onderzoek aan de UvA. STOWA zorgt voor het verspreiden van de onderzoeksresultaten.