Skip to main content Skip to main nav

Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren

Voor de uitwerking van de ESF ‘Organische belasting’ in stilstaande wateren is een plan van aanpak opgesteld door het uitvoerende consortium.

Organische belasting is een van de negen geïdentificeerde sleutelfactoren voor stilstaande wateren. Het betreft uiteenlopende bronnen als overstortingen, ongezuiverde lozingen, hondenpoep, ingewaaid blad, of brood voor de eenden dat in het water wordt gegooid. Een hoge organische belasting kan leiden tot zuurstofloosheid, doordat er zuurstof nodig is voor het afbreken van de organische stoffen in het watersysteem. Dit kan resulteren in het sterven van organismen die afhankelijk zijn van zuurstof in het water, zoals vissen, maar ook in het groeien van bepaalde bacteriën die giftige stoffen produceren. De hoofvraag in dit project is: vormt organische belasting een belemmering voor het voorkomen van organismen in het betreffende watersysteem?

Meer informatie

STOWA werkt alle negen sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren op dit moment uit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas van der Wal van STOWA.