Skip to main content Skip to main nav

Effecten van droogte op beekgebonden waterfauna

Dit project betreft een onderzoek naar de effecten van droogval op beekgebonden waterfauna.

Als gevolg van lange droogteperiodes zijn gedurende de zomers van 2018 en 2019 veel beken op de hogere zandgronden drooggevallen die in een normaal jaar permanent watervoerend zouden blijven. Onduidelijk is of en in welke mate de macrofaunalevensgemeenschappen negatieve effecten hebben ondervonden van de droogte.

Deze studie is de eerste in Nederland waarin grootschalige droogval (vaak van meerdere kilometers beek) structureel onderzocht gaat worden op basis van een groot scala aan beektypen en waarbij relaties gelegd gaan worden tussen eigenschappen van de beek en de weerstand tegen droogte.

Het onderzoek geeft inzicht in de effecten van droogteperioden op de levensgemeenschap en geeft inzichten die gebruikt kunnen worden voor de inrichting en het beheer van beken en gegeven de klimaatverandering. Ook kan het onderzoek bijdragen aan het beter kunnen onderbouwen van de rol van de waternatuur bij waterverdelingsvraagstukken. Het onderzoek wordt goeddeels gefinancierd door de waterschappen.