Skip to main content Skip to main nav

Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting

Dit project is een vervolg op het project 'Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting' (Stowa projectnr. 447.010), waarbij de voedingsoplossing nauwkeurig en frequent wordt aangepast aan het daadwerkelijke gebruik van de plant. Er is kennis ontwikkeld en regelapparatuur is verder doorontwikkeld tot een betrouwbare werkwijze.

In dit vervolgproject wordt nu een praktijkgericht meet- en adviessysteem ontwikkeld en getest op (kleinschalig) praktijkniveau. Het project Precisie bemesting is nauw verweven met het project Emissieloos telen (Stowa projectnr. 447013). De kennis wordt gezamenlijk naar de praktijk gebracht via telersnetwerken, waardoor de bewustwording bij telers van mogelijkheden om emissies te beperken verder vergroot wordt.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447.000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.