Skip to main content Skip to main nav

Emissieloos telen

Dit project is een vervolg op het project 'De waterefficiënte emissieloze Kas' (Stowa projectnr. 447.009), waarin teelstrategieën en technieken die nodig zijn om zonder lozingen te kunnen telen, worden getest en gedemonstreerd in een semi-praktijksituatie bij Wageningen UR in Bleiswijk.

In 2016 wordt het project verbreedt met een praktijknetwerk van telers uit verschillende regio’s die nauw betrokken zijn bij de proef, en die de geteste strategieën en technieken uit de emissieloze kas toepassen op het eigen bedrijf. Doel is om zodoende de emissies op deze bedrijven terug te dringen. Daarnaast zullen deze bedrijven een voorbeeldfunctie hebben voor collega’s uit eigen regio. Met de Emissieloze kas zelf wordt een volgende stap genomen naar moeilijker substraat en andere teelten. In dit vervolgproject staat communicatie en kennisoverdracht centraal, met als doel implementatie van de kennis op de bedrijven.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.