Skip to main content Skip to main nav

European Center for River Restoration (ECRR)

STOWA vertegenwoordigt Nederland in dit Europees netwerk van organisaties die werken aan beek- en rivierherstel. In 2018 was de STOWA met Wetland International gastheer. Binnen het netwerk worden praktijkervaringen gedeeld, zowel technisch, ecologisch, als op governance. STOWA haalt er ideeën op en kan de Nederlandse praktijk voor het voetlicht brengen.