Skip to main content Skip to main nav

Grip op Slib (OBN) en pilot Beeksediment (Pilot KIWK)

In dit project wordt onderzocht hoe slib in beken wordt gevormd, hoe het zich verplaatst en in welke mate het van invloed is op het voorkomen van vegetatie. De kennis draagt bij aan het kiezen van de juiste maatregelen om de ecologische waterkwaliteit in beken te verbeteren.

Dit project is een onder regie van STOWA gecombineerd onderzoeksproject, bestaande uit een regionale pilot van de Kennisimpuls Waterkwaliteit en een onderzoek van OBN (natuuronderzoek).