Skip to main content Skip to main nav

Monitoringplan ecologische effecten koudelozingen

Het doel van dit project is om een landelijk monitoringplan te maken dat voldoende kennis oplevert om straks zo’n 80 procent van de aquathermieaanvragen te kunnen beoordelen. De daadwerkelijke metingen en de vertaling naar een handreiking vergunningverlening zitten niet in het project.

Er is nog weinig bekend over de ecologische effecten van koudelozingen. Huidige kennis is gebaseerd op modellen en inschattingen. Dit bemoeilijkt verantwoorde en eenduidige vergunningverlening. Uitbreiding van de ecologische kennis met metingen in het veld is dus noodzakelijk. Het doel is een landelijk monitoringplan te maken dat voldoende kennis oplevert om straks zo’n 80 procent  van de aquathermieaanvragen te kunnen beoordelen. De daadwerkelijke metingen en de vertaling naar een handreiking vergunningverlening zitten niet in het project.