Skip to main content Skip to main nav

Oorzaken naar afname van watergebonden insecten

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke afname van insecten die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van oppervlaktewater, en wat de trends en mogelijke oorzaken zijn van deze achteruitgang.

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit (2017) bleek dat de biomassa aan vliegende insecten in beschermde natuurgebieden in Duitsland de laatste decennia met ongeveer 75% is afgenomen. De vraag is: is deze trend ook waarneembaar bij insecten met een aquatische levensfase? Uit een oriënterend, inventariserend onderzoek bij zeven Nederlandse waterschappen is vast komen te staan dat dit inderdaad het geval lijkt te zijn, ondanks een verbetering van de waterkwaliteit. In dit onderzoek worden de gegevens van waterbeheerders verzameld en geanalyseerd. Er wordt een relatie gezocht met mogelijke oorzaken.