Opzetten onderzoeksprogramma DNA in waterbeheer

Binnen dit project wordt een overzicht gemaakt van de huidige en de te verwachten toepassing van DNA-technieken in het waterbeheer en een visie opgesteld hoe de STOWA deze ontwikkelingen het best kan ondersteunen.

STOWA wil vanuit de vraag van de waterbeheerders zorgen voor samenhang in de toepassing en ontwikkeling van DNA-technieken voor het waterbeheer, zodat deze in de praktijk zo effectief mogelijk benut kunnen worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de vraag hoe deze DNA-technieken zich verhouden tot de conventionele technieken (o.a. prijs, toepasbaarheid, kwaliteit) en of huidige wet- en regelgeving beperkingen opleggen. Verder zijn er mogelijk nieuwe vragen vanuit de waterbeheerders die juist met DNA-technieken kunnen worden beantwoord.

Video's en achtergronddocumenten

Hieronder kunt u twee video's bekijken die ingaan op de vraag a) waar je DNA-technieken in het waterbeheer kunt toepassen en b) hoe DNA-techniek als zodanig werkt.

Onder de video's kunt enkele achtergronddocumenten downloaden:

1. Achterverhaal over DNA-technieken in het waterbeheer, verschenen in de STOWA ter Info 76 (zomer 2020)

2. Deltafact 'DNA-technieken voor waterbeheerders', verschenen voorjaar 2020.

Waar kun je DNA-technieken toepassen in het waterbeheer?
Hoe werkt monitoring met DNA-technieken in het waterbeheer?