Skip to main content Skip to main nav

Opzetten onderzoeksprogramma DNA in waterbeheer

Binnen dit project wordt een overzicht gemaakt van de huidige en de te verwachten toepassing van DNA-technieken in het waterbeheer en een visie opgesteld hoe de STOWA deze ontwikkelingen het best kan ondersteunen. Het resultaat van dit project is inmiddels gereed (herfst 2020) en kunt u onderaan deze pagina downloaden als rapport 2020-28.

STOWA wil vanuit de vraag van de waterbeheerders zorgen voor samenhang in de toepassing en ontwikkeling van DNA-technieken voor het waterbeheer, zodat deze in de praktijk zo effectief mogelijk benut kunnen worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de vraag hoe deze DNA-technieken zich verhouden tot de conventionele technieken (o.a. prijs, toepasbaarheid, kwaliteit) en of huidige wet- en regelgeving beperkingen opleggen. Verder zijn er mogelijk nieuwe vragen vanuit de waterbeheerders die juist met DNA-technieken kunnen worden beantwoord.

Video's en achtergronddocumenten

Hieronder kunt u twee video's bekijken die ingaan op de vraag a) waar je DNA-technieken in het waterbeheer kunt toepassen en b) hoe DNA-techniek als zodanig werkt.

Onder de video's kunt bog enkele achtergronddocumenten downloaden.

Waar kun je DNA-technieken toepassen in het waterbeheer?
Hoe werkt monitoring met DNA-technieken in het waterbeheer?