Skip to main content Skip to main nav

Waterplanten en waterkwaliteit

Dit project betreft een studie met veldonderzoek naar waterplanten in relatie tot waterkwaliteit en sedimentchemie. De kwaliteit van het water en het sediment bepalen in belangrijke mate welke waterplanten er kunnen voorkomen. Omgekeerd kan op basis van de waterplantensamenstelling een goede indicatie gekregen worden van de waterkwaliteit.

Doelstellingen van het project zijn:

  • Bepaling van optima en toleranties van soorten voor een groot aantal variabelen.
  • Samenvatten van beschikbare kennis in nieuw boek 'Waterplanten en Waterkwaliteit';
  • Openbaar beschikbaar stellen van de gegevens voor waterbeheerders (en hun adviseurs);
  • Toepassen van beschikbare data en kennis in de ESF-methodiek van STOWA (diagnose);
  • Prognostisch toepassen van beschikbare data en kennis ('wat is het effect van maatregelen?').

Over dit project is een achtergrondverhaal verschenen in STOWA ter Info 73.