Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Ecologische data-analyse EDA

De Community of Practice Ecologische data-analyse (EDA) heeft als doel om samen meer informatie te halen uit de schat aan meetgegevens die waterbeheerders verzamelen. Dit draagt bij aan het beter begrijpen van het oppervlaktewatersysteem, het identificeren van mogelijke knelpunten en het definiëren van oplossingen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. Essentieel hierbij is het uitwisselen van ervaringen en technieken wat betreft ecologische data-analyse. De CoP biedt een platform voor kennisuitwisseling op dit vlak, om elkaar zo op de hoogte te houden van bestaande/nieuwe analysetools voor bestaande/nieuwe data, en samen een stap verder te zetten.

De CoP Ecologische data-analyse richt zich op het werken met monitoring- en modeldata van watersystemen, hoofdzakelijk de regionale en rijkswateren. Hiertoe behoren ook de aangrenzende overstromingsvlakten en oeverzones.

De CoP richt zich op alle aspecten waarin technische analyse kan bijdragen aan begrip van de waterkwantiteit en -kwaliteit ten behoeve van het optimaliseren van de ecologische waarde. Als platform brengt de CoP mensen bij elkaar die hier in de praktijk mee bezig zijn. Iedereen die betrokken is bij de technische analyse van watersystemen in Nederland, of hier interesse in heeft, is van harte welkom. Ga naar het tabblad 'Organisatie & Contact'.

De Community of Practice Ecologische data-analyse wordt gehost door STOWA.