Skip to main content Skip to main nav

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen: Beheer, onderhoud & droogte

Bij de waterkeringbeheerders leeft het besef dat beheer en onderhoud goed geborgd moeten zijn voor het waarmaken van de bestuurlijke verantwoordelijkhei voor veilige waterkeringen. Het werken in een gesloten beheercyclus vanuit de optiek van de zorgplicht en assetmanagement vormt één van de kernopgaven voor de komende jaren. Droogte wordt hierin een steeds belangrijker aspect.

Hieronder een overzicht van belangrijke resultaten en opbrengsten binnen dit thema:

Webinar ‘droogte en keringen’ 2021:

In deze workshop is in een drietal presentaties ingegaan op  droogte en keringen. Hiernaast zijn de presentaties te bekijken:

– De droogtescan waarbij met name gekeken wordt naar bodemvocht. > Bekijk de prrsentatie over dit onderwerp

– De sterkte van grasbekleding na droogte > Bekijk de persentatie over dit onderwerp

– De relatie van droogte en het BOI. > Bekijk de presentatie over dit onderwerp

SPI Droogte-Indicator

De landelijke droogtemonitor visualiseert door middel van kaarten en grafieken de actuele situatie met betrekking tot de droogte in west en midden Nederland en maakt informatie zichtbaar aangaande de hoeveelheid neerslag welke in een zekere periode gevallen is. Hiertoe wordt de hoeveelheid neerslag vergeleken met een historische reeks neerslaghoeveelheden over dezelfde periode van hetzelfde neerslagstation. > Naar de droogtemonitor

Acties Waterkeringen Droogte 2019

Van een aantal waterschappen wordt tijdens het droogteseizoen bijgehouden wat voor maatregelen wanneer zijn genomen voor de waterkeringen. Deze informatie is gebundeld in dit groeidocument en wordt geupdate wanneer het neerslagtekort verder oploopt. Dit kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de acties die waterschappen nemen voor verdrogende keringen.

Evaluatie droge zomer 2018

Een overzicht is opgesteld van de wijze waarop individuele waterbeheerders zijn omgegaan met hun waterkeringen tijdens de langdurige droge zomer van 2018. Het rapport laat interessante verschillen zien en heeft ook enkele waardevolle inzichten opgeleverd. Waterschappen kunnen met dit overzicht het nodige van elkaar leren. > Meer informatie en download

Inventarisatie droge zomer 2022, waterkeringen

Vanuit waterschappen en STOWA ontstond in 2018 de behoefte naar een overzicht van de wijze waarop individuele waterschappen met de effecten van de droogte op waterkeringen zijn omgegaan. Daarom werden in 2018 en 2019 inventarisaties uitgevoerd naar de effecten van, en maatregelen tegen droogte. Dit rapport, naar aanleiding van de droogte in de zomer van 2022, is hier een vervolg op. Het is bedoeld om de waterschappen op de hoogte te brengen van elkaars handelen bij droogte. > Meer informatie en dowanload