Macrostabiliteit IJkdijk: sensor- en meettechnologie

Dit eindrapport bevat de resultaten van het IJkdijk macrostabiliteitsexperiment, inclusief conclusies en aanbevelingen. Deze kunnen al op korte termijn leiden tot handvatten voor de toepassing van de technologie in en om dijken en kades.

In 2008 werd door Stichting IJkdijk en Rijkswaterstaat een stabiele dijk gebouwd. De dijk liet men vervolgens onder gecontroleerde omstandigheden bezwijken volgens het mechanisme van macrostabiliteitsfalen. Bij de proef zetten 13 verschillende bedrijven een grote verscheidenheid innovatieve sensor- en meetapparatuur in, om alle gebeurtenissen voor, tijdens en na het macrostabiliteitsfalen vast te leggen. De ingezette apparatuur heeft veel bruikbare data opgeleverd. zo is gebleken bij het bewerken en interpreteren van de data.