Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

STOWA slibwebinars deel 2 ‘Slibontwatering’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid van de verwerking te verhogen. In een aantal slibwebinars brengt STOWA u op de hoogte van de laatste stand van zaken rond slibverwerking. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en u bent weer helemaal bij! In deel 2 van deze reeks gaan we dieper in op de slibontwatering.

Slibwebinars terugkijken? KLIK HIER

De tweede editie van de STOWA webinarreeks over slibverwerking, gaat in op de ontwikkelingen rondom de eindontwatering van zuiveringsslib. Cora Uijterlinde van STOWA en dagvoorzitter Merle de Kreuk, professor Environmental Technology bij de TU Delft nemen je graag mee in dit thema.

Het eerste deel gaat over de algemene ontwikkelingen rondom slibontwatering. Wilbert Oltvoort van Waterschap Rijn en IJssel namens de werkgroep Polyminder van de Vereniging van Zuiveringsbeheerders gaat in op de trends in polymeer gebruik en drogestofgehalte en welke acties zijn genomen door de werkgroep om de opgaande trend in het polymeergebruik tegen te gaan. Bijvoorbeeld een kwaliteitscontrole op ingekocht polymeer. Meinke Schouten van de Unie van Waterschappen vertelt over een inkooptool die ontwikkeld wordt om polymeer duurzamer in te kopen.

In het tweede gedeelte gaan we in op de praktijk van de slibontwatering met de focus op nieuwe ontwikkelingen die al op praktijkschaal worden toegepast. Hans Mollen van Waterschap Brabantse Delta vertelt over de online Kemconnect-meting en aansturing van de slibontwatering op de rwzi Nieuwveer in combinatie met ijzerdosering. Erik Rekswinkel van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden vertelt over de ervaringen met online Aquasuite-aansturing van de ontwatering op de rwzi Utrecht. Tenslotte zal Chris Kaper van Waterschap Zuiderzeeland vertellen over hun ervaringen met de schroefpers op de rwzi Tollebeek.

Cora Uijterlinde sluit af met een overzicht van lopende onderzoeken naar innovaties op het gebied van slibontwatering en bespreekt met alle sprekers welke ontwikkelingen meer aandacht behoeven om de slibontwatering nog duurzamer te maken. Gedurende het hele programma kunnen deelnemers via de Q&A vragen stellen. We bespreken zoveel mogelijk vragen live in het webinar.  

Dit webinar is een tweede in een reeks van vier webinars. Kijk HIER eerste webinar terug over thermischedrukhydrolyse. Op 9 maart en 13 april zijn er webinars over innovaties in slibverwerking en slibeindverwerking.

Andere webinars in deze reeks:

8 december 2020: slibwebinar deel. 1 ‘Thermische drukhydrolyse’

Op 8 december trappen we af met een webinar over de prestaties van de vijf Energiefabrieken in Nederland die gebruik maken van thermische drukhydrolyse, een slibvoorbehandelingsmethode met als voornaamste doel het verhogen van de biogasopbrengst. Samen met vertegenwoordigers bespreken we hoe de projecten nu lopen, waar gaat het goed gaat en wat kan er beter kan. Bovendien krijg je de kans om via online rondleiding een indruk te krijgen van de installaties. > Terugkijken

9 maart 2021: slibwebinar deel. 3 ‘Innovaties’

Bij de derde bijeenkomst op 9 maart gaan we in op baanbrekende innovaties die ons nieuwe gereedschappen gaan geven om de verwerking van slib te verbeteren. We bespreken dan de eerste resultaten van de Themista installatie voor het afbraak van slib op de rwzi Kralingseveer. Maar daarnaast besteden we aandacht aan ontwikkelingen als Torwash, superkritisch vergassen en Midmix.

13 april 2021: slibwebinar deel. 4 ‘Slibeindverwerking

In de vierde bijeenkomst op 13 april bespreken we ontwikkelingen op het gebied van de slibeindverwerking. De slibverbranders in Moerdijk en Dordrecht bewijzen de waterschappen al lange tijd een trouwe dienst, maar hoe lang gaan zij nog mee? Daarnaast zal er een nieuwe verbrandingsinstallatie komen in Noordoost Nederland en zijn er plannen bij Waternet voor realisatie van een slibdrooginstallatie. Tijd om te bespreken wat voor gevolgen dit allemaal heeft voor de verwerkingscapaciteit in Nederland.