Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

STOWA slibwebinars, deel 1 'Thermische drukhydrolyse'

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid van de verwerking te verhogen. In een aantal slibwebinars brengt STOWA je op de hoogte van de laatste stand van zaken rond slibverwerking. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en je bent weer helemaal bij! Het eerste webinar vindt plaats op 8 december 2020, thema: thermische drukhydrolyse.

Slibwebinar #1 terugkijken? KLIK HIER

De verwerking van zuiveringsslib is een cruciaal onderdeel van de rioolwaterzuivering. Jaarlijks produceren de waterschappen bijna 1,4 miljoen ton ontwaterd slib. Dit moet ergens worden afgezet. Om het volume zo klein mogelijk te houden wordt een groot deel van het slib vergist. Daarmee kunnen de waterschappen in ongeveer 33% van de eigen elektriciteitsbehoefte voorzien voor de waterzuivering. Sommige zuiveringen kunnen zelfs al volledig in hun eigen elektriciteitsbehoefte voorzien. Daarnaast heeft het slib potentie om te dienen als de basis van waaruit grondstoffen kunnen worden teruggewonnen, fosfaat, cellulose, Kaumera en PHBV (grondstof voor bioplastic). Er gebeurt kortom veel in Nederland om de verwerking van zuiveringsslib goedkoper en duurzamer te maken. Tegelijk is de betrouwbaarheid van de afzet van het slib een cruciale factor gebleken in de laatste jaren. STOWA is betrokken bij veel van de ontwikkelingen die op dit onderwerp plaatsvinden. Om de waterwereld goed op de hoogte te houden van al deze ontwikkelingen, hebben we het initiatief genomen om een vierdelige webinarreeks te organiseren over slibverwerking.

Slibwebinar deel 1 'Thermische druk hydrolyse'

In de eerste editie van de STOWA webinarreeks over slibverwerking gaan we dieper in op de vijf Energiefabrieken in Nederland die gebruik maken van thermische druk hydrolyse,een slibvoorbehandelingsmethode met als voornaamste doel het verhogen van de biogasopbrengst. Cora Uijterlinde van STOWA en dagvoorzitter Merle de Kreuk, professor Environmental Technology bij de TU Delft zijn de gastvrouwen voor dit webinar. 

In het eerste uur presenteren vertegenwoordigers van de waterschappen de stand van zaken bij de vijf Energiefabrieken (Amersfoort, Apeldoorn, Hengelo, Tilburg, Venlo). Ook zorgen we dat je een online rondleiding krijgt door de installaties, zodat je je een beeld kunt vormen van wat er bij deze installaties komt kijken.

In het tweede uur proberen we lessen te trekken uit de ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan en is er volop ruimte voor het beantwoorden van vragen. We gaan op zoek naar wat thermische druk hydrolyse de waterschappen nu gebracht heeft. En we willen weten: is er ruimte voor meer van zulke installaties in Nederland?

Namens de betrokken waterschappen geven de volgende personen een nadere toelichting op de huidige prestatie van hun Energiefabrieken: Frans Visser van waterschap Vallei en Veluwe, Ad de Man van waterschapsbedrijf Limburg, Matthijs Teela van waterschap Vechtstromen en Gerard Vissers van waterschap De Dommel

Op 9 februari, 9 maart en 13 april 2021 zijn de volgende afleveringen in deze webinars. Meer informatie en een link naar aanmeldmogelijkheden vindt u hieronder.

9 februari 2021:  slibwebinar deel 2 ‘Slibontwatering’

De volgende bijeenkomst op 9 februari gaat over ontwikkelingen op het gebied van de ontwatering van slib. Waterschappen doseren polymeer om deze ontwatering te verbeteren. Het verbruik is een belangrijke kostenpost en vertegenwoordigt een grote CO2 impact. We kijken naar de initiatieven die waterschappen hebben genomen om de kwaliteit van het polymeer (of flocculant) beter te bepalen. Daarnaast kijken we naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontwatering: wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen met schroefpersen? Helpen enzymen om de ontwaterbaarheid te verbeteren en helpt het om de ontwaterbaarheid via online monitoringsystemen nauwkeuriger te sturen? > Meer informatie & aanmelden

9 maart 2021: slibwebinar deel 3 ‘Innovaties’

Bij de derde bijeenkomst op 9 maart gaan we in op baanbrekende innovaties die ons nieuwe gereedschappen gaan geven om de verwerking van slib te verbeteren. We bespreken dan de eerste resultaten van de Themista installatie voor het afbraak van slib op de rwzi Kralingseveer. Maar daarnaast besteden we aandacht aan ontwikkelingen als Torwash, superkritisch vergassen en Midmix. > Meer informatie en aanmelden

13 april 2021: slibwebinar deel 4 ‘Slibeindverwerking’

In de vierde bijeenkomst op 13 april bespreken we ontwikkelingen op het gebied van de slibeindverwerking. De slibverbranders in Moerdijk en Dordrecht bewijzen de waterschappen al lange tijd een trouwe dienst, maar hoe lang gaan zij nog mee? Daarnaast zal er een nieuwe verbrandingsinstallatie komen in Noordoost Nederland en zijn er plannen bij Waternet voor realisatie van een slibdrooginstallatie. Tijd om te bespreken wat voor gevolgen dit allemaal heeft voor de verwerkingscapaciteit in Nederland. > Meer informatie en aanmelden