Skip to main content Skip to main nav
Skip to agendaresultaten filter

STOWA slibwebinars deel 4 ‘Slibeindverwerking: hoe ziet de toekomst eruit?’

De verwerking van zuiveringsslib is een grote kostenpost voor de waterschappen. Mede om die reden lopen er tal van initiatieven om de kosten van slibverwerking te verlagen, maar ook om de duurzaamheid van de verwerking te verhogen. In een aantal slibwebinars brengt STOWA u op de hoogte van de laatste stand van zaken rond slibverwerking. Neem actief deel of kijk de uitzendingen terug en u bent weer helemaal bij! In dit laatste deel gaan we dieper in op de toekomst van de slibeindverwerking.

Dit webinar gemist; terugkijken

Alle slibwebinars terugkijken? Klik HIER

In deze laatste editie van de STOWA webinarserie over slibverwerking werpen we een blik in de toekomst van de slibeindverwerking. De huidige infrastructuur voor de verwerking van slib is grotendeels in de jaren negentig van de overige eeuw gerealiseerd en heeft decennialang het slib betrouwbaar verwerkt. De laatste jaren zijn echter knelpunten ontstaan in deze verwerking. Tegelijk hebben de rijksoverheid en waterschappen grote ambities om de CO2-impact fors te verlagen en steeds meer grondstoffen circulair te gebruiken. Tijd dus om samen met slibeindverwerkers een blik in de toekomst te werpen.

Noor Ney van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Vereniging van Zuiveringsbeheerders geeft een overzicht van de huidige infrastructuur voor de slibeindverwerking en hoe de waterschappen kijken naar de toekomst.

Silvester Bombeeck (SNB), Ronald Hopman (HVC), Gerrit Jan van der Pol (GMB) en Olaf van der Kolk (Aquaminerals) schetsen daarna hoe naar hun mening de slibmarkt er in 2035 uit zal zien en welke rol hun organisaties daarbij zullen spelen. Met hen bespreken we verschillen en overeenkomsten en is er alle ruimte om in te gaan op vragen van de deelnemers aan het webinar. Daarnaast zal Gert-Jan Bennink de nieuwe slibverwerker EEW kort presenteren.

Tussendoor laten we met korte filmpjes zien hoe jonge onderzoekers van de TU Delft kijken naar de toekomst en welke vragen zij hebben voor de huidige slibverwerkers.

Cora Uijterlinde van STOWA en dagvoorzitter Merle de Kreuk, professor Environmental Technology bij de TU Delft zijn wederom de gastvrouwen voor dit webinar. Wij ontmoeten u graag!

Eerdere edities in de Slibwebinarreeks

Op 8 december, 9 februari en 9 maart vonden de andere webinars in deze reeks plaats. 

8 december 2020: slibwebinar deel. 1 ‘Thermische drukhydrolyse’

Op 8 december trappen we af met een webinar over de prestaties van de vijf Energiefabrieken in Nederland die gebruik maken van thermische drukhydrolyse, een slibvoorbehandelingsmethode met als voornaamste doel het verhogen van de biogasopbrengst. Samen met vertegenwoordigers bespreken we hoe de projecten nu lopen, waar gaat het goed gaat en wat kan er beter kan. Bovendien krijg je de kans om via online rondleiding een indruk te krijgen van de installaties.

9 februari 2021:  slibwebinar deel. 2 ‘Slibontwatering’

De volgende bijeenkomst op 9 februari gaat over ontwikkelingen op het gebied van de ontwatering van slib. Waterschappen doseren polymeer om deze ontwatering te verbeteren. Het verbruik is een belangrijke kostenpost en vertegenwoordigt een grote CO2 impact. We kijken naar de initiatieven die waterschappen hebben genomen om de kwaliteit van het polymeer (of flocculant) beter te bepalen. Daarnaast kijken we naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontwatering: wat zijn bijvoorbeeld de ervaringen met schroefpersen? Helpen enzymen om de ontwaterbaarheid te verbeteren en helpt het om de ontwaterbaarheid via online monitoringsystemen nauwkeuriger te sturen?

9 maart 2021: slibwebinar deel. 3 ‘Innovaties’

Bij de derde bijeenkomst op 9 maart gaan we in op baanbrekende innovaties die ons nieuwe gereedschappen gaan geven om de verwerking van slib te verbeteren. We bespreken dan de eerste resultaten van de Themista installatie voor het afbraak van slib op de rwzi Kralingseveer. Maar daarnaast besteden we aandacht aan ontwikkelingen als Torwash, superkritisch vergassen en Midmix.