Skip to main content Skip to main nav

4 september 2023

Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater: resultaten

Het Innovatieprogramma Microverontreinigingen uit rwzi-afvalwater IPMV loopt eind van dit jaar officieel af. In het programma zijn vier jaar lang in haalbaarheidsstudies en pilotonderzoeken veelbelovende (combinaties van) verwijderingstechnieken onderzocht voor medicijnresten en andere microverontreinigingen. De komende tijd vinden er webinars plaats waarin per thema de (voorlopige) resultaten worden gedeeld.

Het innovatieprogramma is onderverdeeld in vijf thema’s, inclusief bijbehorende projecten. Het gaat om: Poeder-Actiefkool (PAK), Granulair Actief Kool (GAK), Oxidatieve technieken, Alternatieve adsorptiemiddelen en Natuurlijke systemen. Over ieder thema wordt de komende maanden een webinar gehouden, waarin de eerste resultaten worden gedeeld:

Tijdens de Aquatech, van 8 tot en met 10 november, organiseert STOWA een speciaal IPMV-programma. > Aanmelden

Meer weten over de actuele stand van zaken? Kijk op www.stowa.nl/ipmv. Hier vindt u ook een overzicht van alle lopende en afgesloten onderzoeken, met verwijzingen naar publicaties en projectbeschrijvingen.