Skip to main content Skip to main nav

Klimaatbestendige stad

Het klimaatbestendig maken van steden is een ingewikkeld proces, waarbij veel partijen zijn betrokken: gemeenten, waterschappen, projectontwikkelaars en bewoners zelf. Hoe zorg je er met elkaar voor dat bij extreme neerslag wateroverlast wordt beperkt in deze versteende omgeving met een complex watersysteem? Welke eisen stel je aan een klimaatbestendige stad? Welke maatregelen kun je nemen om stedelijke wateroverlast te beperken? En hoe kunnen partijen succesvol samenwerken? Het zijn allemaal vragen waarop STOWA een antwoord probeert te formuleren.

Life-demonstratieproject Aerfit Apeldoorn

In dit EU LIFE-project wordt de werking gedemonstreerd van FHVI, dat staat voor Fast High Volume Infiltration. De techniek ma...

Bekijk project

CoP ‘Meten en monitoren groenblauwe daken’

De Community of Practice ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’ van STOWA en Stichting RIONED is een leergroep voor waterscha...

Bekijk project