Skip to main content Skip to main nav

Klimaatadaptatie

STOWA werkt samen met waterschappen, universiteiten, kennisinstellingen en het bedrijfsleven aan het klimaatrobuust maken van het regionale en het stedelijke waterbeheer. Het gaat om waterbeheer dat is aangepast aan, rekening houdt met en anticipeert op veranderende klimatologische omstandigheden. Hierbij komen extremen veel vaker voor: neerslag, droogte, hitte.