Skip to main content Skip to main nav

Van kennis naar praktijk

STOWA brengt waterschappers, wetenschappers en andere betrokkenen structureel bij elkaar om ontwikkelde kennis met elkaar te delen en te koppelen aan hun eigen werkpraktijk. Maar bijvoorbeeld ook om ontwikkelde instrumenten en methodieken te toetsen in en door de praktijk. Dit gebeurt in platforms en Communities of Practice (CoP's).

NATuur-gebaseerde aanpak voor klimaatrobuuste, duurzame en waardevolle zandlandschappen

Hoe kunnen we natuurlijkere, gezondere zandgronden creëren? Zodanig dat natuurlijke processen de ruimte krijgen en benut word...

Bekijk project

Ontwikkelen van een handreiking voor de modellering van het stedelijk watersysteem

STOWA laat in in een aantal projecten beeld brengen wat de kwantitatieve effecten zijn van klimaatadaptatiemaatregelen op het...

Bekijk project

Evaluatieonderzoek naar de effecten van kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen op de watervraag van het stedelijk gebied

STOWA laat in een aantal projecten beeld brengen wat de kwantitatieve effecten zijn van klimaatverandering en klimaatadaptati...

Bekijk project

Laag Nederland in 2050

STOWA en enkele waterschappen in Laag Nederland doen mee met het TKI-project ‘Laag Nederland in 2050’. In dit project wordt o...

Bekijk project

Handleiding tijdreeksanalyse

In dit project wordt een handreiking opgesteld voor het analyseren van zogenoemde tijdreeksen.

Bekijk project

Klimaatkennis en de regio's

STOWA wil op regionale schaal en 'op maat' kennis aanbieden op het gebied van klimaatadaptatie, op basis van de reeds ontwik...

Bekijk project

RiverCare

De loop van een groot aantal Nederlandse rivieren wordt de komende jaren flink aangepakt om de zelfvoorzienendheid te vergrot...

Bekijk project

Opstellen handleiding monitoring hydrologische effecten van kleinschalige waterbergende maatregelen op het watersysteem & ondersteuning pilots en living labs

STOWA laat in een aantal projecten beeld brengen wat de kwantitatieve effecten zijn van klimaatverandering en klimaatadaptati...

Bekijk project