Skip to main content Skip to main nav

Wateroverlast

Een belangrijke klimatologische uitdaging voor waterschappen is te zorgen dat de kans op wateroverlast beperkt blijft, dit met het oog op de toenemende extreme neerslag. Belangrijke vragen daarbij zijn: met welke extremen moeten waterschappen rekening houden? Hoe kunnen we de kwetsbaarheid van gebieden voor wateroverlast goed in kaart brengen? Wat zijn kosteneffectieve maatregelen om wateroverlast te beperken?

Integrale risico-analyse wateroverlast

Het doel van de studie is om op basis van casuïstiek na te gaan of er meerwaarde is voor het werken met een integrale benader...

Bekijk project

Klimaatadaptieve sleutelfactoren

In dit project worden de mogelijkheden onderzocht om - in navolging van ecologische sleutelfactoren - te komen tot klimaatada...

Bekijk project

SURFLAT. Surface runoff in flat areas

Het SURFLAT-project heeft als doel om onze kennis van maaiveldafvoer en het relatieve belang van de verschillende processen d...

Bekijk project

Big Data en wateroverlast

In dit project wordt in opdracht van de STOWA commissie 'Wateroverlast' onderzocht welke mogelijkheden big data en datascienc...

Bekijk project

Ontwikkeling Internationaal Radar Composiet

In dit project wordt een wetenschappelijk verantwoord Internationaal Radarcomposiet (IRC) ontwikkeld voor het Nederlandse wat...

Bekijk project

Leren van wateroverlast

De afgelopen jaren is op verschillende plaatsen in Nederland ernstige lokale en regionale wateroverlast opgetreden als gevolg...

Bekijk project

Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast

In het waterbeheer worden op dit moment uiteenlopende aanpakken gehanteerd voor het afwegen van risico’s en het definiëren va...

Bekijk project

Kennisprogramma Lumbricus

Lumbricus is een kennisprogramma waarin waterschappen, kennisinstellingen, organisaties en ondernemers onderzoek doen naar kl...

Bekijk project

Commissie Wateroverlast

Vanuit drie STOWA programmacommissies is in 2016 een (tijdelijke) gezamenlijke commissie Wateroverlast ingesteld om programma...

Bekijk project

Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)

De Waterwijzer Natuur is een instrument om de gevolgen van (veranderingen in het) waterbeheer en van klimaatverandering op te...

Bekijk project

RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers

De loop van een groot aantal Nederlandse rivieren wordt de komende jaren flink aangepakt om de zelfvoorzienendheid te vergrot...

Bekijk project