Skip to main content Skip to main nav

Netwerk Monitoring Nieuwe Stoffen

Waterbeheerders worden in toenemende mate geconfronteerd met nieuwe stoffen in het water (hormonen, geneesmiddelen, weekmakers, brandvertragers en dergelijke). Het zijn stoffen waar we vaak nog maar weinig over weten en waar in veel gevallen ook nog geen beleid voor is. In het netwerk 'Monitoring nieuwe stoffen' wisselen waterprofessionals kennis en informatie over dergelijke stoffen uit, wordt de kennis in perspectief geplaatst en vertaald naar de praktijk van het waterbeheer.

STOWA coördineert de activiteiten van het netwerk, dat is opgericht in 2006. Alle waterschappen zijn erin vertegenwoordigd. De achtergronden van de vertegenwoordigers zijn divers: afvalwatertechnologen, emissiebeheerders, maar ook medewerkers oppervlaktewaterkwaliteit en beleidsmedewerkers. De verschillende invalshoeken die zij inbrengen zorgen voor een brede blik en een evenwichtige invulling van de activiteiten. De deelnemers aan het netwerk zorgen voor de verankering van de netwerkactiviteiten binnen hun eigen waterschap en voor de contacten met de verschillende betrokken disciplines daarin.

De netwerkdagen, die een tot twee keer per jaar worden georganiseerd, spelen een belangrijke rol binnen het netwerk. Daarnaast verschijnen met enige regelmaat nieuwsbrieven en diverse overzichten. Tevens fungeert de secretaris van het netwerk als vraagbaak voor waterschappen op het gebied van microverontreinigingen in water. De netwerkdagen en nieuwsbrieven zijn alleen toegankelijk voor netwerkleden, sommige overige activiteiten of producten voor iedereen. Elke waterschapper kan onderwerpen binnen het netwerk agenderen door deze aan te kaarten bij de coördinator Bert Palsma, of de secretaris van het netwerk Anja Derksen.

Lid worden

Waterschappers die netwerklid willen worden, kunnen zich aanmelden bij de secretaris van het netwerk Anja Derksen.