Skip to main content Skip to main nav

Community of Practice Online Sensoring

Deze CoP richt zich op de transitie van het traditioneel meten, bemonsteren en analyseren van afvalwater naar nauwkeurige online metingen met nieuwe technieken zoals sensoren of analysers. Hierbij worden de in- en effluentkarakteristieken van rwzi's bepaald. Het uiteindelijke doel is om met online metingen de influent- en effluentkarakteristieken van rioolwaterzuiveringen beter te begrijpen, hierin trends te ontdekken en de bedrijfsvoering van de zuivering te optimaliseren. Maar bijvoorbeeld ook voor het sneller opsporen van onvoorziene lozingen.

Online sensoren en analysers worden al veel toegepast op rwzi's in de water- en sliblijn, maar nog niet voor in- of effluentkarakterisering. Het is belangrijk de bestaande kennis rond online sensoring te delen en te borgen om vervolgens een (generieke) meetmethodiek te ontwikkelen voor het bepalen van de karakteristiek van influent en effluent.

De CoP bestaat uit Waterschappen en Waterschapslaboratoria. In de CoP wordt kennis gedeeld en identificeren we pilotprojecten. We halen aandachtspunten en onderzoeksvragen op en adviseren over het verbeteren van de bestaande meetmethodiek.

De Community of Practice Online Sensoring pakt het thema in stappen aan. Eerst brengen we in kaart wat de huidige stand van zaken is rondom online sensoring in Nederland. Daarna gaan we kijken naar de data. Hoe kunnen we die beter ontsluiten? Wat is de huidige staat van de data en welke mogelijkheden en beperkingen kent die? Vervolgens kijken we vooruit en gaan we aan de slag met de toekomst. We bekijken hoe we bestaande trends en patronen kunnen combineren tot innovatieve nieuwe mogelijkheden. Ook buigen we ons over het verhogen van de nauwkeurigheid van de data.

Gedurende dit proces is er ook aandacht voor de organisatorische kant van online sensoring: de governance, de processen en de werkcultuur. Hoe beïnvloed dat bestaande werkwijzen? Wat zijn de juridische implicaties als data (de)centraal gegenereerd, opgeslagen en gedeeld wordt?

Meer informatie

Voor meer informatie over deze CoP kun je contact opnemen met  Michiel van Lierop