Skip to main content Skip to main nav

Platform Ecologisch Herstel Meren en sloten PEHM

Het Platform Ecologisch Herstel is een groep van waterbeheerders, onderzoekers en adviseurs die zich bezig houden met het ecologisch herstel van meren en plassen, sloten en kanalen. Doel van het platform is kennisuitwisseling en het bevorderen van kennisontwikkeling. Tweemaal per jaar is er een platformbijeenkomst waarin diverse onderwerpen aan bod komen. Ook worden ervaringen uitgewisseld tijdens binnenlandse en buitenlandse excursies in het veld.